Reklamace

Co můžete požadovat ?

V rámci uplatnění práv z vadného plnění nemůžete ihned bez dalšího požadovat odstoupení od smlouvy. Prvotně, pokud vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu, můžete požadovat dodání nové věci. Tento požadavek však nesmí být nepřiměřený vzhledem k povaze vady věci. Jestliže se vada týká pouze součásti věci, má kupující nárok pouze na výměnu této součásti. Až když uvedené není možné, např. z důvodu, že daný výrobek se již například nevyrábí, můžete požadovat odstoupení od smlouvy. Jestliže lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte nárok na bezplatné odstranění vady. Až když se stejná odstranitelná vada vyskytne opakovaně, tj. minimálně třikrát nebo se na věci vyskytne více vad současně, můžete si zvolit mezi dodáním nové věci, výměnou vadné součásti nebo odstoupením od smlouvy. Pokud nic z toho neuplatníte, máte nárok požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán.

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby. Společně se zbožím doporučujeme doložit doklad prokazujícící koupi zboží a vyplněný reklamační list. Vaše reklamace bude přijmuta a vyřízena rychleji.

Reklamaci můžete osobně předat na prodejně v České Třebové, Kubelkova 1789 (po tel. domluvě na 777 96 96 03), nebo zaslat do Č. Třebové.

V případě, že chcete reklamovat zboží, které se obtížně přepravuje, prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na email  info@levnesekacky.cz

Jak postupovat když…

  • je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku.
Je-li zboží poškozeno, i přesto že je obal neporušený, je potřeba nás neprodleně informovat na tel. 777 96 96 03.

  • zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

V tomto případě prosím napište na e-mail info@levnesekacky.cz, kde vám individuálně pomůžeme, popř. volejte na tel. 777 96 96 03.

Jak postupovat u reklamace

Kontaktujte nás a popište problém, který se zbožím máte. Poskytneme Vám úplné a odborné informace, sdělíme Vám, zda se opravdu jedná o vadu a je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Pokud posíláte zboží zpět do provozovny, vždy přiložte tyto doklady:

  • faktura/daňový doklad (kopie)
  • záruční list, (je-li ke zboží vydán)
  • vypněný reklamační protokol, ke stažení ZDE.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží do provozovny a končí vyřízením reklamace v provozovně.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Je dobré vědět

Jak funguje záruka na zboží.
Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky, kterými se řídí. 
Pokud jste si vybrali zboží a zjistili, že pro vás není to pravé, máte možnost vrátit zboží ve 14 denní lhůtě u ND pouze nepoužité. Formulář ke stažení zde.